W jaki sposób można poprawić błąd na fakturze?

W celu poprawienia błędu na fakturze, prosimy o wystawienie nam noty korygującej.

 

Wg art. 106K Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 z późn. 

zmianami Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą 

pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 

1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. 

Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. 

 

Po otrzymaniu noty korygującej, zostanie ona niezwłocznie potwierdzona i 

odesłana. Notę można do nas wysłać zarówno drogą elektroniczną, jak również pocztą tradycyjną.