W paczce nie było faktury. Gdzie można ją znaleźć?