Czy wymagacie wysłania potwierdzenia płatności po jej dokonaniu?