Czy dane osoby kontaktowej są umieszczane na fakturze?